Preskoči na sadržaj Preskoči na navigaciju

Obavijest o zaštiti podataka

Robert Bosch d.o.o. (u nastavku "Bosch" ili "Mi" ili "Nas") želi vam dobrodošlicu na svoje internetske stranice i mobilne aplikacije (pod skupnim nazivom i "internetske ponude"). Zahvaljujemo vam na interesu za naše društvo, proizvode i usluge.

Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike našeg društva.

Voditelj(i) obrade

Bosch je zajednički voditelj obrade vaših osobnih podataka s društvom Bosch.IO GmbH te je u tu svrhu sklopljen i Sporazum o zajedničkoj odgovornosti za obradu. Glavni sadržaj ugovora može vam se staviti na raspolaganje, na vaš zahtjev. Iznimke i daljnje pojedinosti, ako ih ima, objašnjeni su u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

Kontaktni su podatci osoba uključenih u obradu sljedeći:

Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, 10040 Zagreb, Hrvatska, Tel.: +385 1 2958-071

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, GERMANY, Tel: +49 30 726112-0

Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

Načela

Osobni podatci sastoje se od svih podataka koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi te uključuje, primjerice, imena i prezimena, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, ugovorne matične podatke te ugovorne podatke o računovodstvu i plaćanju, a koji su izraz identiteta osobe.

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo (uključujući IP adrese) isključivo kad za to postoji pravna osnova ili ako ste nam dali privolu za obradu ili uporabu osobnih podataka, primjerice, putem registracije.

Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:

 • Podaci za komunikaciju (npr. ime, telefon, e-mail, adresa)

 • Ugovorni matični podaci (npr. ugovorni odnosi, ugovorni interes ili interes za proizvod, broj kupca)

 • Povijest kupca

 • Ugovorni podaci o računovodstvu i plaćanju

 • Podaci o transakcijama

 • Tehnički podaci i podaci za povezivanje (npr. IP adresa, podaci o internetskoj vezi)

 • Podaci za registraciju (npr. ID, korisničko ime)

 • Korisničke postavke (npr. jezik, vremenska zona)

Svrhe obrade i pravne osnove

Mi i pružatelji usluga koje smo angažirali obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe obrade:

 • Pružanje ovih internetskih ponuda (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje ugovornih obveza).

 • Naplata prema našim ugovornim uvjetima (pravna osnova: čl. 6., st. 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjenje ugovornih obveza).

 • Provjera kreditne sposobnosti prije ispunjenja ugovornih obveza i naplate (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točke (b) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš legitimni interes u izbjegavanju gubitka potraživanja).

 • Rješavanje ometanja pružanja usluga i sigurnosni razlozi (pravna osnova: čl. 6., st.1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje naših zakonskih obveza u okviru sigurnosti podataka, i naš legitimni interes u otklanjanju ometanja pružanja usluga te za sigurnost naših ponuda).

 • Vlastita promocija i promocija koju izvršavaju drugi, kao i istraživanje tržišta i analiza dosega provedena u okviru koji je dopušten zakonom ili koji se temelji na privoli (pravna osnova: čl. 6. st. 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, privola ili naš legitimni interes za za direktni marketing ako se odvija u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. U mjeri koju zahtijeva zakon, kontakt u marketinške svrhe podložan je vašoj prethodnoj privoli).

 • Održavanje akcija s popustima u skladu s pojedinim uvjetima za akcije s popustima (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjenje ugovornih obveza).

 • Zaštita i obrana naših prava (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš legitimni interes za zaštitu i obranu naših prava).

 • Ispunjavanje zakonskih obveza u svrhu praćenja i sigurnosti proizvoda (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš legitimni interes za jamčenje sigurnosti naših proizvoda).

 • Za obradu i odgovaranje na (kupčeve) upite i poruke u vezi s našom tvrtkom, našim proizvodima i uslugama (pravne osnove: čl. 6., st. 1., točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš legitimni interes za komunikacijom s kupcima kao dio naše gospodarske aktivnosti; čl. 6., st. 1., točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, za provedbu predugovornih poput pripreme ugovornih ponuda).

Registracija

Ako želite koristiti ili dobiti pristup uslugama koje zahtijevaju sklapanje ugovora, molimo vas da se registrirate. U okviru procesa registracije prikupljamo osobne podatke potrebne za uspostavljanje i sklapanje ugovora (primjerice, ime, prezime, datum rođenja, adresa e-pošte, te ako je primjenjivo, pojedinosti o željenom načinu plaćanja ili vlasniku računa) kao i daljnji podatci na dobrovoljnoj osnovi. Obvezna polja označena su znakom *.

BOSCH Single Key ID

Bosch.IO GmbH je odgovoran za obradu vaših podataka prilikom korištenja SingleKey ID-a, zajedno s trećim stranama odgovornim za aplikaciju ili aplikacije koje upotrebljavate. Obrada vaših podataka putem SingleKey ID-a je u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Zajedničku odgovornost za obradu podataka dogovorili smo u pisanom obliku u skladu s čl. 26. Opće uredbe o zaštiti podataka (Zajednički voditelji obrade). Više informacija o individualnim postupcima obrade pogledajte u Napomenama o zaštiti podataka tvrtke Bosch.IO GmbH.

Obveza stavljanja osobnih podataka na raspolaganje

Imajte na umu da, ako postoji ugovor između društva Bosch i vas, dužni ste staviti na raspolaganje one osobne podatke koji su potrebni radi sklapanja, ispunjenja i/ili prestanka ugovornog odnosa, odnosno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za ako smo na obradu obvezani zakonom. Bez stavljanje tih podataka na raspolaganje nećemo moći sklopiti ugovor s vama, niti ga ispuniti ili izvršiti.

Ako obrada podataka u okviru uporabe ove internetske ponude nije potrebna za sklapanje, izvođenje i prestanak ugovornog odnosa ili za ispunjavanje ugovornih obveza, odnosno ako to nije propisano zakonom, stavljanje podataka na raspolaganje vrši se dobrovoljno. Potrebno je obratiti pozornost na to da se određene funkcionalnosti naše internetske ponude ili usluge ne mogu iskoristiti bez stavljanja potrebnih podataka na raspolaganje.

Datoteke zapisnika

Svaki put kad se služite internetom, vaš preglednik prenosi određene informacije koje pohranjujemo u tzv. datoteke zapisnika.

Datoteke zapisnika čuvamo kako bismo otkrili prekide u pružanju usluga te iz sigurnosnih razloga (primjerice, kako bismo istražili pokušaje napada) i to u razdoblju od 90 dana, a nakon toga ih brišemo. Datoteke zapisnika koje moramo zadržati kao dokaz izuzete su od brisanja dok se određeni incident ne riješi i možemo ih, ovisno o slučaju, proslijediti tijelima nadležnim za provođenje istrage.

 • IP adresa (adresa internetskog protokola) terminalnog uređaja koji se upotrebljava za pristup internetskim ponudama;

 • naziv datoteka ili informacija kojima se pristupilo;

 • Datum, vrijeme i trajanje prijenosa;

 • operativni sustav i informacije o upotrijebljenom internetskom pregledniku, uključujući instalirane dodatke (npr. Flash Player);

 • kôd statusa http-a (npr. „uspješan zahtjev” ili „tražena datoteka nije pronađena”);

 • količina prenesenih podataka;

Djeca

Ova internetska ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

Prijenos podataka drugim voditeljima obrade

U načelu, vaši osobni podatci prosljeđuju se drugim voditeljima obrade samo ako je to potrebno za izvršavanje ugovornih obveza ili ako mi ili treća strana imamo legitimni interes za prijenos podataka, odnosno ako ste nam vi dali privolu za to. Pojedinosti o pravnoj osnovi i primateljima ili kategorijama primatelja mogu se pronaći u odjeljku „Svrha i pravne osnove obrade“. Treće strane mogu biti i druga društva Bosch grupe. Ako se podatci prenose trećim stranama temeljem legitimnog interesa, to je navedeno u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

Osim toga, podatci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kad smo to dužni učiniti zbog pravne obveze ili prema nalogu nadležnog upravnog tijela ili suda.

Pružatelji usluga (općenito)

Vanjske pružatelje usluga koristimo za zadatke kao što su prodajne i marketinške usluge, upravljanje ugovorima, upravljanje plaćanjima, programiranje, hosting podataka i usluge dežurne servisne linije. Takve pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih nadziremo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju s podatcima i kako ih štite. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i pridržavanje zakonskih propisa. Pružatelji usluga mogu biti i druga društva grupe Bosch.

Prijenos primateljima izvan EGP-a

Osobne podatke možemo prenositi i primateljima koji se nalaze izvan EGP-a u tzv. trećim zemljama. U takvim slučajevima prije prijenosa osiguravamo da primatelj podataka pruži odgovarajuću razinu zaštite podataka ili da ste dali privolu za prijenos.

Imate pravo primiti pregled primatelja iz trećih zemalja i primjerak posebno ugovorenih odredbi kojima se osigurava odgovarajuća razina zaštite podataka. Molimo da u tu svrhu upotrijebite izjave iz odjeljka „Kontakt“.

Trajanje pohrane, razdoblja čuvanja

U načelu, vaše podatke pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i povezanih usluga ili onoliko dugo koliko imamo legitimni interes za pohranu podataka (primjerice, nakon izvršavanja ugovornih obveza možemo i dalje imati legitimni interes za marketing putem obične pošte). U svim drugim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, a iznimka su podatci koje moramo pohraniti radi ispunjenja zakonom propisanih obveza (primjerice, zbog razdoblja zadržavanja prema poreznim i računovodstvenim propisima dužni smo čuvati dokumente kao što su ugovori i računi tijekom određenog razdoblja).

Akcije s popustima

U slučaju da sudjelujete u nekoj od naših akcija s popustima, upotrijebit ćemo vaše podatke kako bismo vas obavijestili o bilo kakvoj osvojenoj nagradi i u svrhu oglašavanja naših proizvoda mjeri dopuštenoj propisima ili ako ste nam dali privolu. Detaljne informacije o akcijama s popustima dostupne su u odgovarajućim uvjetima sudjelovanja.

Uporaba kolačića

U okviru svojih internetskih usluga možemo upotrebljavati kolačiće i mehanizme za praćenje.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu pohraniti na vaš uređaj kada posjećujete našu internetsku ponudu.

Praćenje je moguće s pomoću različitih tehnologija. Posebice obrađujemo podatke s pomoću tehnologije piksela i/ili tijekom analize datoteka zapisnika.

Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su potrebni za tehničko funkcioniranje internetske ponude te kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu potrebni za tehničko funkcioniranje internetske usluge.

Općenito se internetska ponuda može upotrebljavati bez ikakvih kolačića koji ne služe nikakvoj tehničkoj svrsi.

Tehnički potrebni kolačići

Izraz tehnički potrebni kolačići odnosi se na kolačiće bez kojih se tehnički uvjeti internetskih usluga ne mogu osigurati. Tu spadaju, na primjer, kolačići koji pohranjuju podatke koji osiguravaju funkcionalnu reprodukciju zvučnih zapisa ili videozapisa.

Takvi kolačići brišu se kad napustite internetsku stranicu.

Kolačići i mehanizmi praćenja koji nisu potrebni s tehničke strane

Ti se kolačići i mehanizmi za praćenje upotrebljavaju ako za to u svakom slučaju date privolu. Uz iznimku kolačića koji pohranjuje vaš trenutni status postavki privatnosti (kolačić za odabir). Ovaj kolačić zasniva se na legitimnom interesu. Razlikujemo dvije potkategorije u pogledu tih kolačića i mehanizama za praćenje:

Kolačići za praktičnost

Ti kolačići pridonose funkcionalnosti te vam stoga omogućuju da upotrebljavate našu internetsku uslugu na praktičniji način, npr. postavke za vaš jezik mogu spadati u ovu kategoriju.

Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Općenito

Uporabom marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo vam omogućiti ponudu koja se temelji na vašim interesima, koji su rezultat analize vašeg korisničkog ponašanja:

 • Statistika: Primjenom statističkih alata mjerimo npr. broj vaših prikaza stranice.

 • Praćenje konverzija: Naši partneri za praćenje konverzija postavljaju kolačić na vaše računalo („kolačić za praćenje konverzija”) ako ste posjetili našu internetsku stranicu putem oglasa dotičnog partnera. Ti kolačići obično prestaju vrijediti nakon 30 dana. Ako posjetite određene dijelove naše internetske stranice, a kolačić još nije prestao vrijediti, mi i relevantni partner za praćenje konverzija prepoznajemo da je korisnik kliknuo na reklamu, što ga je preusmjerilo na našu internetsku stranicu. Svrha informacija prikupljenih putem kolačića za praćenje konverzija izrada je statistike o konverzijama i evidencije o ukupnom broja korisnika koji su kliknuli na dotični oglas, što ih je preusmjerilo na internetsku stranicu s oznakom za praćenje konverzija.

 • Dodaci za društvene mreže: Neke stranice naše internetske usluge uključuju sadržaj i usluge drugih pružatelja (primjerice, Facebook, Twitter) koji isto tako mogu upotrebljavati kolačiće i aktivne module. Za više pojedinosti o dodacima za društvene mreže pogledajte odjeljak o dodacima za društvene mreže.

Imajte na umu da uporaba alata može podrazumijevati prijenos vaših podataka primateljima izvan EGP-a gdje ne postoji odgovarajuća razina zaštite podataka u skladu s GDPR-om (primjerice, u SAD-u). Za više pojedinosti u tom pogledu pogledajte opis koji dolazi uz pojedinačne alate za marketing.

 • Google Analytics Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska Funkcija: analiziranje ponašanja korisnika (prikazi stranica, broj posjetitelja i posjeta, preuzimanja), izrada pseudonimnih profila korisnika koristeći se informacijama o različitim uređajima od prijavljenih Googleovih korisnika (praćenje cross-device), proširenje pseudonimnih podataka korisnika korisničkim podatcima koje pruža Google, retargeting, UX testiranje, praćenje pretvorbe i ponovno ciljanje u vezi s uslugom Google Ads

Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

Možete upravljati svojim postavkama kolačića i mehanizama za praćenje putem preglednika i/ili naših postavki privatnosti.

Napomena: Vaše postavke odnose se samo na preglednik koji upotrebljavate u pojedinoj situaciji.

Deaktivacija svih kolačića

Ako želite deaktivirati sve kolačiće, deaktivirajte kolačiće u postavkama vašeg preglednika. Imajte na umu da to može utjecati na funkcionalnost internetske stranice.

Upravljanje postavkama u pogledu kolačića i mehanizama za praćenje koji nisu potrebni s tehničke strane

Kada posjećujete naše internetske stranice pojavit će vam se više pojedinačnih prozora za kolačiće s pitanjem dajete li privolu za uporabu bilo kakvih kolačića za praktičnost, marketinških kolačića ili mehanizama za praćenje.

U našim postavkama privatnosti možete povući privolu za uporabu kolačića s učinkom za buduća pretraživanja ili pak u bilo kojem trenutku možete ponovno dati privolu.

Dodaci za društvene mreže

U našim internetskim ponudama služimo se tzv. dodacima za različite društvene mreže. Oni su pojedinačno opisani u ovom odjeljku. Tijekom vaše uporabe dodataka vaš internetski preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima odgovarajućih društvenih mreža. Pružatelj društvenih mreža na taj način dobiva informacije da je vaš internetski preglednik pristupio našoj pojedinoj stranici internetskih ponuda, čak i ako nemate korisnički račun kod tog pružatelja ili ako u tom trenutku niste prijavljeni na taj račun. Datoteke zapisnika (uključujući IP adresu) u ovome slučaju izravno se prenose s vašeg internetskog preglednika na server kod odgovarajućeg pružatelja i moguće je da se ondje pohranjuju. Pružatelj ili njegov server mogu se nalaziti izvan EU-a ili EGP-a (primjerice, u SAD-u).

Dodaci su samostalne ekstenzije pružatelja društvenih mreža. Iz tog razloga nismo u mogućnosti utjecati na opseg podataka koje takvi dodaci prikupljaju i pohranjuju.

Informacije o svrsi i opsegu prikupljanja, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane društvene mreže, kao i vaša prava i mogućnosti koje imate za zaštitu vaše privatnosti navedeni su u obavijestima o zaštiti podataka odgovarajućih društvenih mreža.

Ako ne želite da pružatelji društvenih mreža dobivaju i, ako je primjenjivo, pohranjuju ili upotrebljavaju podatke, ne biste trebali upotrebljavati njihove odgovarajuće dodatke.

S pomoću tzv. rješenja u dva klika (koje omogućava društvo Heise Medien GmbH & Co. KG) sprječavamo da pružatelji društvenih mreža bilježe i obrađuju vaše posjete našoj internetskoj stranici kao zadani postupak. Kad se služite stranicom koja je dio naše internetske prisutnosti i koja sadržava takve dodatke, oni su inicijalno deaktivirani. Dodaci se aktiviraju tek kad kliknete na odgovarajući gumb.

Dodaci društva Facebook

Facebookom upravlja društvo Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, ("Facebook"). Pregled dodataka društva Facebook i njihov izgled možete pronaći ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins; informacije o zaštiti podataka na Facebooku možete pronaći ovdje: http://www.facebook.com/policy.php.

Dodaci za Instagram

Društvenom mrežom Instagram upravlja društvo Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Instagram”). Informacije o zaštiti podataka na Instagramu možete pronaći ovdje: https://help.instagram.com/155833707900388/.

YouTube

Ove internetske ponude upotrebljavaju platformu za videozapise YouTube kojom upravlja društvo Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („YouTube”). YouTube je platforma koja omogućuje reprodukciju zvučnih zapisa i videozapisa.

Kad pristupite određenoj stranici naših internetskih ponuda koja sadržava ugrađeni čitač sadržaja platforme YouTube, uspostavlja se veza s platformom YouTube kako bi se videozapisi ili zvučni zapisi mogli prenijeti i reproducirati. Podaci se pritom prenose društvu YouTube kao voditelju obrade podataka. Mi nismo odgovorni za obradu tih podataka koju izvršava YouTube.

Dodatne informacije o opsegu i svrsi prikupljenih podataka, o daljnjoj obradi i uporabi podataka koje izvršava YouTube, te o vašim pravima i mogućnostima u pogledu privatnosti koje su vam dostupne za odabir nalaze se u obavijesti o zaštiti podataka platforme YouTube.

Vanjske poveznice

Naše internetske ponude mogu sadržavati poveznice na internetske stranice trećih strana, posebice pružatelja koji nisu ni na koji način povezani s nama. Nakon što kliknete na takvu poveznicu mi više ne možemo utjecati na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koje možete prenijeti klikom na poveznicu treće strane (primjerice, IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer su postupci trećih strana izvan našeg nadzora. Ne preuzimamo odgovornost za obradu osobnih podataka koju izvršavaju treće strane.

Sigurnost

Naši zaposlenici i tvrtke koje pružaju usluge u naše ime obvezni su osigurati povjerljivost i ponašati se u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali primjerenu razinu sigurnosti i kako bismo vaše podatke koje obrađujemo zaštitili, posebice od rizika slučajnog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Svije sigurnosne mjere stalno poboljšavamo u skladu s tehnološkim napretkom.

Prava korisnika

Kako biste ostvarili svoja prava, upotrijebite informacije koji se nalaze u odjeljku Kontakt. Molimo vas da vaša osobna identifikacija bude nedvosmislena.

Pravo na informacije i pristup:

Imate pravo od nas dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podatci ili ne i, ako se obrađuju, na pristup svojim osobnim podatcima.

Pravo na ispravak i brisanje:

Imate pravo od nas ishoditi ispravak ili dopunu netočnih, odnosno nepotpunih osobnih podataka ili na brisanje vaših podataka ako ispunjeni propisani uvjeti.

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podatcima nije potreban, njihova je obrada ograničena (vidi nastavak).

Ograničavanje obrade:

Imate pravo zahtijevati — dok god su propisani uvjeti ispunjeni — ograničavanje obrade svojih podataka.

Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „legitimnog interesa”

Osim toga, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se isti temelji na legitimnom interesu. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi i legitimni razlozi za obradu, u skladu s propisima, a koji nadilaze vaša prava.

Prigovor na izravni marketing:

Nadalje, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga i time povezano profiliranje ("Prigovor na izravni marketing"). Molimo vas da uzmete u obzir da, iz organizacijskih razloga, može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru kampanje koja je u već u tijeku.

Povlačenje privole

Ako ste dali privolu za obradu vaših podataka, u bilo kojem trenutku imate pravo povući tu privolu s trenutnim učinkom. Zakonitost obrade podataka prije vašeg povlačenja privole ostaje nepromijenjena.

Prenosivost podataka:

Imate pravo zaprimiti podatke koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj strani.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu:

Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili državu prebivališta ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas.

Nadzorno tijelo odgovorno za društvo Bosch.IO GmbH je:

Povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informiranja pokrajine Baden-Württemberg

Adresa: Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, Germany

Telefon: +49 711 6155 41-0

Faks: +49 711 6155 41-15

E-pošta: poststelle@lfdi.bwl.de

Nadzorno tijelo odgovorno za društvo Robert Bosch d.o.o. je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
adresa e-pošte: azop@azop.hr
web: www.azop.hr

Izmjene Obavijesti o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo na izmjene svojih mjera sigurnosti i zaštite podataka. U takvim slučajevima izmijenit ćemo i dopuniti našu Obavijest o zaštiti podataka u skladu s time. Stoga, molimo vas da proučite trenutačnu verziju naše Obavijesti o zaštiti podataka s obzirom na to da je podložna promjenama.

Ostvarivanje svojih prava i mogućnosti kontaktiranja

Ako nam se želite obratiti, dostupni smo na adresi koja je navedena u odjeljku „Voditelj obrade”.

Za ostvarivanje svojih prava povezanih s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBKN/

Za obavještavanje o incidentima povezanima s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Možete nam se obratiti i putem sljedeće adrese e-pošte:

DPO@bosch.com

Za prijedloge i pritužbe povezane s obradom vaših osobnih podataka preporučujemo da se obratite našem odgovornom službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka
Informacijska sigurnost i privatnost (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
p.p. 30 02 20
70442 Stuttgart
NJEMAČKA

Tehnologija za život
 • Impresum
 • Opća pravila privatnosti
 • Obavijest o zaštiti podataka
 • Opći uvjeti poslovanja
 • Pitanja i odgovori
 • © Robert Bosch d.o.o. 2024, sva prava pridržana